عنوان وبلاگ
توضیحات وبلاگ

 

تازگیها احساس بزرگ شدن رادین را با تمام وجود درک می کنم، حسی سرشار از غرور دارم اما نگران نیز هستم، هر روز که می گذرد نگرانی من نیز بیشتر می شود و در دفتر برنامه ریزیهای زندگی جدول برنامه های مخصوص رادین بزرگتر و بزرگتر می شود و هر زمان که رادین مرا درک کرد به او آموختنی های زیر را خواهم آموخت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 •  ­او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند، اما به پسرم می آموزم که به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد.
 •  ­به او خواهم گفت، به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم یافت می شود.
 •  ­به او می آموزم که در ازای هر دشمن، دوستی هم هست.
 •  ­می دانم که وقت می گیرد اما به او خواهم آموخت که اگر با کار و زحمت خویش 1000تومان کاسبی کند بهتر از آن است که جایی روی زمین 100000تومان بیابد.
 •  ­به او می آموزم که از باختن پند بگیرد. از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذرخواهم داشت
 • ­  به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور خواهم شد.
 •  ­به او خواهم گفت سخنان همه را گوش کند اما آنها را از صافی حقیقت عبور دهد تا تنها خوبی ها را درک کند.
 • ­ به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش خواهم داد .
 •  ­به او می گویم تعمق کند. به پرندگان در حال پرواز در آسمان دقیق شود. به گلهای درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز می کنند دقیق شود.
 •  ­به پسرم می آموزم که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد.
 •  ­به پسرم یاد خواهم داد تا با ملایم ها، ملایم و با گردنکشها، گردنکش باشد.
 •  ­به او خواهم گفت به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند.
 •  ­به پسرم یاد خواهم داد که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند.
 •  ­ارزشهای زندگی را به پسرم آموزش خواهم داد.
 •  ­به پسرم یادخواهم داد که در اوج اندوه تبسم کند.
 •  ­به اومیاموزم که از اشک ریختن خجالت نکشد.
 •  ­به او یادخواهم داد که  می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست.
 •  ­به او می گویم که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.
 •  ­به معلمش خواهم گفت: در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازپرورده نسازید. بگذارید که او شجاع باشد.
 • . . .

 

بابا امیرموضوع مطلب :

۱۳۸۸/٦/۱٥ :: ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ